Klubová výstava Remata a Banská Bystrica 2011 – Slovensko

Na prelome apríla a mája sme absolvovali dvojdňovú akciu Klubová výstava Remata a Špeciálna klubová výstava Banská Bystrica. Vo štvrtok 28.4. nám Klárka na týždeň „požičala“ Arven a tak celý výstavný víkend absolvovala s nami. V sobotu ráno na Klubovej výstave Remata, sa začal neskutočne úspešný výstavný víkend našej chovnej stanice. Ayruška získala v triede šampiónov hodnotenie – V1, CAC a CC. Neskutočne nás však prekvapila Argetka, ktorá okrem titulu zo svojej triedy mladých s výsledkom – V1, CAJC, získala aj ocenenie Najkrajšia mladá suka klubovej výstavy. Veľmi nás to potešilo, avšak to sme ešte nevedeli, čo má na nás pripravené na druhý deň. Z horského strediska Remata sme sa v nedeľu ráno presunuli na Štiavničky v Banskej Bystrici, kde nás čakala Špeciálna klubová výstava. Ayra obligátne obhájila titul v triede šampiónov s výsledkom – V1, CC a potom prišli Argetkine veľké chvíle. Vyhrala nielen svoju riedu mladých, ale aj Najkrajšiu mladú suku špeciálnej klubovej výstavy, Najkrajšiu z plemena a nakoniec aj krásne 3. miesto v súťaži Najkrajší pes/fena celej výstavy s celkovým výsledkom – V1, CC,♥ BOB♥, BIS3 !!! Veľké gratulácie!!! Sme nesmierne radi, že ide v Ayriných výstavných šľapajách (alebo žeby Dragových?). Počas víkendu sme si urobili aj zopár malých výletov spojených s prechádzkami v prírode, ktoré využili hlavne Argetka s Arvenkou na ich bláznivé hry.