Výstava EALC – NALC Mitrov 2015 – Česká republika

24. – 27.9.2015 sme sa s veľkou radosťou a očakávaním zúčastnili akcie EALC klubu, ktorého sme členmi a zároveň prvej oficiálnej NALC výstavy konanej v Európe. Výstavy sa zúčastnilo 37 jedincov, zastúpenie našej CHS Ayra Aranel bolo naozaj početné (myslím, že sme dokonca boli v prevahe 😉 ) čo nás nesmierne teší. Posudzovať psíkov prišiel  americký rozhodca Jim EAVES.  Z výstavy sme odchádzali spokojní, veď sme aj mali prečo…Briam Ayra Aranel obsadil 1. miesto – kategória psy staršie ako 1 rok a celkovo získal ocenenie ako najlepší pes výstavy, Blaire Ayra Aranel – 2. miesto – kategória feny staršie ako 1 rok. Matka našich vrhov „B“ a „C“ Arget Ayra Aranel získala 1.miesto v kategórii fena, ktorá už mala NALC registrovaný vrh a celkovo získala ocenenie ako najlepšia fena výstavy. Výstavy sa zúčastnili aj naše šteniatka Calma Ayra Aranel – najlepšie šteňa -fenka, Charity, Ciera a Calen – najlepšie šteňa – psík. Birdie a Baronessa obsadili 5. a 6. miesto kategória feny staršie ako 1 rok.