Naše šteniatka z vrhu E v nových domovoch

Náš vrh „E“ zo spojenia Birdie x Moon, narodený 5.novembra 2020, sa nám rozpŕchol do nových domovov.  Elrond, Eldar, Emerwen a Erume si našli svoje domovy na SR, Etyal žije v Nemecku, Eldalote v Holandsku, Elenya a Erin v ČR.  So všetkými sme v kontakte, s niektorými sa vídavame častejšie, baby z ČR  uvidíme na výcvikáči v Lužanoch ( pevne veríme, že nám to opatrenia umožnia). Na Etyalka sa tešíme v septembri, na akcii EALC.