Rodičia
Matka
Birdie Ayra Aranel
Otec
Jetta´s Winning Joy-G
Delilah

♀ fenka, čas pôrodu 9:00, pôrodná váha: 360g, farba: blue merle

BAER TEST: obojstranne počujúca

Slovensko

Darcassan

♂ psík, čas pôrodu 9:01, pôrodná váha: 320g, farba: dark blue merle

BAER TEST: obojstranne počujúci

Česká republika

Doredhiel

♀ fenka, čas pôrodu 9:21, pôrodná váha: 380g, farba: light blue merle

BAER TEST: obojstranne hluchá

Slovensko

Doriath

♀ fenka, čas pôrodu 10:21, pôrodná váha: 320g, farba: light blue merle

BAER TEST: jednostranne hluchá

Česká republika

Denethor

♂ psík, čas pôrodu 10:40, pôrodná váha: 350g, farba: black solid

BAER TEST: obojstranne počujúci

Slovensko

Devika

♀ fenka, čas pôrodu 11:25, pôrodná váha: 260g, farba: blue merle

BAER TEST: obojstranne počujúca

Slovensko

Delsaran

♂ psík, čas pôrodu 12:15, pôrodná váha: 360g, farba: dark blue merle

BAER TEST: obojstranne počujúci

Česká republika

Daeron

♂ psík, čas pôrodu 14:50, pôrodná váha: 300g, farba: black solid

BAER TEST: obojstranne počujúci

Rusko

Drover

♂ psík, čas pôrodu 15:55, pôrodná váha: 320g, farba: blue merle

BAER TEST: obojstranne počujúci

Česká republika

Dharashka

♀ fenka, čas pôrodu 17:10, pôrodná váha: 330g, farba: blue merle

BAER TEST: obojstranne počujúca

Holandsko